firma

 

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Automatyzacja procesów lutowania indukcyjnego i szlifowania w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo-tarczowych TCT stworzonym w oparciu o własne prace badawcze firmy GREEN”

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez wprowadzenie ulepszonego procesu regeneracji oraz produktu tj. frezy piłkowo-tarczowe TCT i piły panelowe do obróbki płyt laminowanych.

Całkowita wartość projektu: 1 839 711 zł
Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 822 635 zł

Zapytania ofertowe na zakup urządzeń specjalistycznych w ramach projektu „Automatyzacja procesów lutowania indukcyjnego i szlifowania w innowacyjnym procesie seryjnej regeneracji frezów piłkowo-tarczowych TCT stworzonym w oparciu o własne prace badawcze firmy GREEN”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na:

 1. Dostawa 5-osiowej automatycznej szlifierki narzędziowej CNC do pił
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138837
 2.  Dostawa elektrodrążarki/wycinarki drutowej
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143632
 3.  Dostawa automatycznej maszyny do lutowania zębów z węglika spiekanego do pił tarczowych
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160400
 4. Dostawa automatycznej 5-osiowej szlifierki narzędziowej CNC do szlifowania powierzchni natarcia i przyłożenia narzędzi tarczowych w jednym cyklu
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160398
 5. Dostawa przyrządu optycznego do ustawiania i pomiaru narzędzi
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174479